Piskesmæld – hvordan opstår det

Piskesmæld eller engelske Whiplash opstår ved f.eks. påkørelse i bil – uheld for hvor hovedet svinger kraftig frem og tilbage. Påkørelse fra siden hvor hovedet svinger fra side til side  hører også under denne kategori.  Lignende tilstande og traumer kan ske ved andre uheld samt situationer som f.eks. fald på cykel, ski eller ved sport – Disse betegnes oftest samlet som et under piskesmæld og piskesmældslignende traumer.

 

Hvad er symptomerne på piskesmæld

Typiske symptomer ved et piskesmæld og piskesmældslignende traumer er gener og stivhed koncentreret til nakke og skulderregionen, ofte i tillæg med tendens til spændingshovedpine og migræne. Mange har tillige symptomer som ligner dem som ses ved hjernerystelse – med koncentrationsbesvær, påvirket korttids hukommelse, svimmelhed mm.

 

Ifølge sundhed.dk er det dog kun 3-5% af personer som udsættes for mulige piskesmæld som egentlig oplever symptomer – heraf vil størstedelen vil være symptomfri efter ca et halvt år. Der er dog en gruppe af patienter som oplever store gener efter traffikuheld og lignendende traumer –  hos din Kiropraktor København ser vi mange som er påvirket i en længere perioder efter deres uheld og i sådan en grad at det hæmmer deres hverdag og livskvalitet

 

I de officielle tal ligger formodentlig et større skyggetal, da der ej er konsensus om selve definitionen af piskesmæld. Dette kommer især til udtryk i den forskel som ses imellem de enkelte lande. Selv i lande som umiddelbart burde være sammenlignelig synes der stor forskel i hyppigheden af piskesmæld. De nordiske lande har en generel større forekomst af registrerede uheld med piskesmæld sammenlignet med andre lande som f.eks Grækenland. Og i visse lande synes piskesmæld nærmest ikke at eksistere.

 

Piskesmæld – få hjælp hos din kiropraktor

Selvom piskesmæld hos nogle kan være meget indgribende i livskvalitet er der heldigvis meget at gøre for den største gruppe af patienter. Din kiropraktor i København kan lindre dine gener og symptomer ved piskesmæld, hvad end de udgøres af spændingshovedpine, svimmelhed eller andet. Hos mange kan din kiropraktor København tillige hjælpe med at afkorte dit forløb ved piskesmæld og derved hjælpe dig hurtigere tilbage til normal hverdag igen

 

Behandlingen af piskesmæld er ofte individuel og afhænger af flere faktorer. Flere faktorer har dog betydning for risikoen for varighed og alvorligheden af et eventuel piskesmældstraume

  • Hvordan skete traumet – påkørelse i bil og med hvilken hastighed, fald med slag til hovedet
  • Tidligere lignende piskesmæld, hjernerystelse og lignende skader
  • Tidligere problemer med hovedpine, nakkesmerter, rygsmerter, , migræne mm
  • Generelle helbred.
  • Alder
  • Arbejde – herunder har du måtte sygemeldes pga gener efter uheldet

 

Behandlingen af piskesmæld tilrettelægges for den enkelte og der er sjældent to ens forløb. Behandlingen kan bestå af alt lige fra let muskelbehandling og mobilisering af led i de akutte og svære tilfælde, hvor egentlig klassisk ledfrigørende behandling kan være for voldsomt. Akupunktur og øvelser og træning er ofte en stor del af behandlingen hos mange Kiropraktorer

 

Få hjælp til dine smerter og gener efter piskesmæld i dag – book tid hos din Kiropraktor København og kom tilbage til normal hverdag igen

Categories:

Tags:

Comments are closed